Osoko Bilkura Batzar Nagusien organo subiranoa da azken buruan, eta Ganberako kide guztiak biltzen ditu. Osoko bilkurak publikoak izango dira, salbu eta isilpekoak direla erabakitzen bada Araudiak xedatutako kasuetan eta prozedurari jarraituz.

 

Batzarkideak osoko bilkuren aretoan hartzen dute eserlekua, bakoitza atxikita dagoen batzarkide-taldearen arabera taldekatuta (66. artikulua). Bozeramaileen Batzarraren erabakiz banatzen dira eserlekuak. Halaber, osoko bilkuren aretoan, badaude foru-gobernuarentzako eserleku batzuk ere.

ÁLVAREZ ZUBIZARRETA, MARÍA DEL CARMEN ARGOTE URCELAY, FRANCISCO JAVIER BARANDICA SANTOS, ÍÑIGO BASTERRA UGARRIZA, IRMA MARÍA BENGOA LARRAURI, GARIKOITZ BESA SÁNCHEZ, ANA ESTÍBALIZ CASTRESANA ASTARLOA, MARÍA DE LA ENCINA COLOMA JIMÉNEZ, ALAIN DÍEZ ANCHUSTEGUI, JOSEBA FERNÁNDEZ VILLATE, GUSTAVO FERNANDO GARCÍA RUIZ, DANIEL GARCÍA-MORENO LÓPEZ, JOSÉ DAMIÁN GARNICA AZOFRA, MIGUEL GOIRI ZAMORA, IDOIA GONZÁLEZ CALVAR, MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ SAN VICENTE, FÉLIX ANTONIO GONZÁLEZ VICENTE, RAMIRO IBARRONDO BAJO, JORGE IBISATE DÍEZ-CABALLERO, RUTH IRCIO VEA MURGIA, ITZIAR JIMÉNEZ ALCUDIA, EVA MARÍA KANE DIACK, ABOUBACRY LÓPEZ DE ARROYABE SAEZ DE MATURANA, EVA MARÍA LÓPEZ UBIERNA, JESÚS MARÍA MARTÍNEZ CERRILLO, NEREA MARTÍNEZ DE ITURRATE SANCHO, ESTITXU MONJE FRÍAS, FRANCISCO DE BORJA MÚGICA ZIRIANO, JUNE OCHOA DE ERIBE ROMÁN, ELISABETH ORTIZ DE GUINEA VEA MURGUIA, GORKA OYARZABAL DE MIGUEL, IÑAKI PARRA ZAMBRANO, CONSUELO PÉREZ DE ARRILUCEA PÉREZ DE LECETA, ÁNGEL MARCOS RODRÍGUEZ LLINARES, DAVID RODRÍGUEZ VERGARA, ZURIÑE ROMERO GAMIZ, JONATHAN RUIZ DE GALARRETA GAMIZ, JOSEBA IÑAKI RUIZ HUIDOBRO, MARÍA ARANZAZU SÁEZ VIANA, GUILLERMO SALAZAR AGUAYO, ANA ISABEL SÁNCHEZ CASTRILLO, EDER SAUTU APELLÁNIZ, LUIS MARÍA SECO DÍAZ, MARÍA BEGOÑA TORREMOCHA GALÁN, RUBÉN ULLIBARRI URRACA, IÑAKI XABIER URKIXO ORUETA, JON IÑAKI VALDOR SOBRÓN, XABIER VENCESLAO PUEYO, CLAUDIA
        EAJ-PNV - 15
        EH BILDU - 14
        PSE-EE -9
           PA - 9             
        E ARABA - 3   
        VOX - 1
ÁLVAREZ ZUBIZARRETA, MARÍA DEL CARMEN

EAJ-PNV

Batzarkidea

ARANA OYARBIDE, MIREN ALAZNE

EAJ-PNV

(Baja)

ARGOTE URCELAY, FRANCISCO JAVIER

EHB

Batzarkidea

BARANDICA SANTOS, ÍÑIGO

EAJ-PNV

Batzarkidea

BASTERRA UGARRIZA, IRMA MARÍA

EAJ-PNV

Lehendakaria

BENGOA LARRAURI, GARIKOITZ

EAJ-PNV

Batzarkidea

BESA SÁNCHEZ, ANA ESTÍBALIZ

EHB

Batzarkidea

CANTO LLORENTE, ESTÍBALIZ

PSE-EE

(Baja)

CASTRESANA ASTARLOA, MARÍA DE LA ENCINA

EAJ-PNV

Batzarkidea

COLOMA JIMÉNEZ, ALAIN

PSE-EE

Batzarkidea

DEL HOYO FERNÁNDEZ, JOANA

EAJ-PNV

(Baja)

DÍEZ ANCHUSTEGUI, JOSEBA

EAJ-PNV

Bozeramailea

EGILUZ IBARGUEN, JOANA

EAJ-PNV

(Baja)

ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA, PEDRO IGNACIO

EAJ-PNV

(Baja)

FERNÁNDEZ VILLATE, GUSTAVO FERNANDO

EHB

Batzarkidea

GARCÍA RUIZ, DANIEL

PA

Batzarkidea

GARCÍA-MORENO LÓPEZ, JOSÉ DAMIÁN

E ARABA

1. idazkaria

GARNICA AZOFRA, MIGUEL ÁNGEL

PA

2. idazkaria

GOIRI ZAMORA, IDOIA

EAJ-PNV

Batzarkidea

GONZÁLEZ CALVAR, MARÍA CRISTINA

PSE-EE

Batzarkidea

GONZÁLEZ SAN VICENTE, FÉLIX ANTONIO

EHB

Batzarkidea

GONZÁLEZ VICENTE, RAMIRO

EAJ-PNV

Batzarkidea

GUERRA ALDAMA, ONINTXE MIREN

EAJ-PNV

(Baja)

IBARRONDO BAJO, JORGE

PA

Batzarkidea

IBISATE DÍEZ-CABALLERO, RUTH

EHB

Batzarkidea

IRCIO VEA-MURGUIA, ICIAR

EAJ-PNV

Batzarkidea

JIMÉNEZ ALCUDIA, EVA MARÍA

PSE-EE

1. lehendakariordea

KANE DIACK, ABOUBACRY

PSE-EE

Batzarkidea

LARRINAGA SAIZ, ANDER

EAJ-PNV

(Baja)

LÓPEZ DE ARROYABE SAEZ DE MATURANA, EVA MARÍA

EHB

Bozeramailea

LÓPEZ UBIERNA, JESÚS MARÍA

PSE-EE

Bozeramailea

MARTÍNEZ CERRILLO, NEREA

EHB

2. lehendakariordea

MARTÍNEZ DE ITURRATE SANCHO, ESTITXU

EHB

Batzarkidea

MIRANDA SERRANO, IKER

PSE-EE

(Baja)

MONJE FRÍAS, FRANCISCO DE BORJA

PA

Batzarkidea

MORALES PERAL, ANA

PA

(Baja)

MÚGICA ZIRIANO, JUNE

EHB

Batzarkidea

NOGALES PRIETO, JON PABLO

PSE-EE

(Baja)

OCHOA DE ERIBE ROMÁN, ELISABETH

PA

Batzarkidea

ORTIZ DE GUINEA VEA MURGUIA, GORKA

EHB

Batzarkidea

OYARZABAL DE MIGUEL, IÑAKI

PA

Bozeramailea

PARRA ZAMBRANO, CONSUELO DEL PILAR

PSE-EE

Batzarkidea

PÉREZ DE ARRILUCEA PÉREZ DE LECETA, ÁNGEL MARCOS

EAJ-PNV

Batzarkidea

RODRÍGUEZ LLINARES, DAVID

E ARABA

Bozeramailea

RODRÍGUEZ VERGARA, ZURIÑE

EAJ-PNV

Batzarkidea

ROMERO GAMIZ, JONATHAN

M-V

Bozeramailea

RUIZ DE GALARRETA GAMIZ, JOSEBA IÑAKI

EAJ-PNV

Batzarkidea

RUIZ HUIDOBRO, MARÍA ARANZAZU

PSE-EE

Batzarkidea

SÁEZ VIANA, GUILLERMO

PA

Batzarkidea

SALAZAR AGUAYO, ANA ISABEL

PA

Batzarkidea

SALAZAR OCHOA, IGOR

PSE-EE

(Baja)

SÁNCHEZ CASTRILLO, EDER

EAJ-PNV

Batzarkidea

SAUTU APELLÁNIZ, LUIS MARÍA

PA

Batzarkidea

SECO DÍAZ, MARÍA BEGOÑA

E ARABA

Batzarkidea

TORREMOCHA GALÁN, RUBÉN

EAJ-PNV

Batzarkidea

ULLIBARRI URRACA, IÑAKI XABIER

EHB

Batzarkidea

URKIXO ORUETA, JON IÑAKI

EHB

Batzarkidea

VALDOR SOBRÓN, XABIER

EHB

Batzarkidea

VENCESLAO PUEYO, CLAUDIA

EHB

Batzarkidea

Osoko Bilkuraren eskumenak 

 • Foru-arau proiektu eta proposamenei buruz batzordeek egiten dituzten irizpenak behin betiko onestea. 
 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Batzordeak Lurralde Historikoaren Aurrekontuen Foru Arau Proiektuari buruz egiten duen onesteko erabakia berrestea.  (152,3 artikulua). 
 • Foru Aldundiaren hitzarmenak berronestea Araudiaren 145. artikuluak finkatzen duen prozeduraren arabera. 
 • Organo horretan aurkeztu diren mozioak eztabaidatzea eta, bidezkoa bada, onestea. 
 • Diputatu nagusia izendatzea. 
 • Diputatu nagusiaren edo foru diputatuen konfiantza-arazoa eta zentsura-mozioa bideratzea. 
 • Osoko Bilkuran erantzuteko galderak eta Interpelazioak bideratzea. 
 • Foru Aldundiko jakinarazpenak izapidetzea, bidezkoa bada (186. artikulua). 
 • Zergaren gaineko Foru Araua Orokorraren 8. artikuluko presa fiskaleko dekretu arauemaileak baliozkotzea edo indargabetzea (147. artikulua).
 • Lege proposamenak onartzea Eusko Legebiltzarrari bidaltzeko (146. artikulua) 
 • Arabako Foru Aldundiak proposatutako eskumen-arazoak erabakitzea (202. artikulua eta hurrengoak).
 • Eusko Legebiltzarrean izapidetzen ari den lege proiektu edo proposamen baten aurkako eskumen-arazoa planteatzea Ebazpen Batzordearen aurrean (190 artikulua eta hurrengoak). 

Deialdiak

Lehendakariak, Mahaiarekin ados eta Bozeramaileen Batzarrari entzun ondoren, Osoko Bilkuraren deialdia egingo du, bere ekimenez edo behintzat bi batzarkide-taldek edo 15 batzarkideak eskatu diotelako (65.1 artikulua). Osoko Bilkura behar bezala osatu dela ulertuko da eskubidezko kide erdiak gehi bat baldin badaude (65. artikulua), eta bilerak bakarrak izango dira eta deialdiaren gai zerrenda osoa agortu arte iraungo du (67. artikulua). 

Batzarren bilkura arrunten aldia irailean hasi eta uztailean amaituko da, bi hilabete horiek barne (70. artikulua).

Bilkura tradizionalak (70, 3 eta 4 artikuluak)

Batzar Nagusiak urtean bitan bilduko dira aldez aurretik deialdia egiteko beharrik eduki gabe: maiatzaren eta arazoaren azken igandean. Maiatzean egingo den batzarretako bilera “Lur Jareetan” egingo da, hau da, hiriburutik kanpo dagoen herriren batean. Batzarrek eurek erabakiko dute azaroko bilkura tradizionalean non egingo duten maiatzekoa; horretarako, errotazio sistema erabiliko da Arabako Lurralde Historikoa osatzen duten Kuadrillen artean. Azaroko bilkura tradizionala Vitoria-Gasteizen egingo da. 

Bilkura tradizional horietan Arabako Foru Ohituraren Erabakiek eta Ordenantzek finkatutakoa (idatziz zein ahoz) egingo da ekitaldiari, ospakizunari eta bilkuraren aurreko eta osteko protokoloei dagokienez. 

Beste Osoko Bilkura batzuk 

Bilkuren alditik kanpo Batzar Nagusiek bilkura bereziak egin ditzakete lehendakariak, Foru Aldundiak, Batzorde Iraunkorrak edo Batzarretako kideen herenek eskatuta (70,6. artikulua).