Azaroaren 20ko, 63/89 Foru-araua Arabako Kuadrillaren foru-erakundeak probintzia banatzeko era historikoa izan zenarekin uztartzen du; izan ere, 1876ko uztailaren 21eko Legera arte, Araba zazpi kuadrillak osatzen zuten,  ‘Zazpi taldek Araba bat’ esaerak dioen lez.  

Arau honen bidez, gainera, kuadrillak parte-hartze eta kontsultarako organo gisa ezartzen dira, haien arteko, batzar Nagusiekiko eta Foru Aldundiarekiko harreman-tresna gisa, bai eta kuadrillen intereseko zerbitzuak sustatzeko eta kudeatzeko tresna gisa. Esaten duenez, formula egokia da lurraldearen interes guztiek euren aztertze- eta adierazpen-bidea izan dezaten, eta horretarako sorten da bere barrutian zerbitzu orokorrak sustatzeko eta kudeatzeko duen figura juridiko bat sortzen da.