Batzar Nagusiek 71 ekipo informatiko jartzen dituzte elkarte eta erakundeen eskura

Batzar Nagusiek 71 ekipo informatiko jartzen dituzte elkarte eta erakundeen eskura

doainik ematea
2024 api. 13

Batzar Nagusiek abiarazi dute fundazioen, elkarteen, irabazi-asmorik gabeko erakundeen eta toki-erakundeen esku material informatikoa jartzeko prozedura. Material hori orain arte batzarkide-taldeek edo Arabako Parlamentuko administrazio-zerbitzuek erabili dute, eta zerbitzu publikorako ezgaitzat jo dute. Zehazki, eramangarri 45 ordenagailu, mahai gaineko 20 ordenagailu, 4 monitore eta postuko 2 eskaner emango dira doan.

Eskaerak egiteko epea, apirilaren 30era arte

Datorren apirilaren 30era arte, 71 ekipoetako bat doan hartu nahi duten erakundeek eskaera elektronikoki edo aurrez aurre izapidetu ahal izango dute. Batzar Nagusien web-orrian jasotzen dira informazio, betekizun eta prozedura guztiak.

Eskabideak aurkezteko ezarritako epea igarota, Idazkaritza Nagusiko zerbitzuek erakunde eskatzaileek aurkeztutako dokumentazioa aztertuko dute, eta baldintzak betetzen dituzten erakundeak hautatu ondoren, honako irizpide hauen arabera esleituko dira:

• Eskaera guztiei erantzuteko nahikoa ekipo badago, zuzenean esleituko dira erakundeen artean.


• Ekipoak baino eskaera gehiago baldin badaude eskuragarri, kontuan hartuko da erakunderen bat ekipamenduren baten esleipendun izan ote zen 2017an egindako doako besterentze-prozeduran, eta nahikoa ekipamendu baldin badago aurreko esleipendunak kanpoan utzita, zuzeneko esleipena egingo da. Talde nahikorik ez badago, zozketa egingo da erakunde eskatzaileen artean (2017an esleipendun izan zirenak kanpoan utzita).


• Taldeak eskatzaileen artean banatu ondoren taldeak geratzen badira, zozketa bat egingo da 2017ko prozeduran esleipendun izan zirenen artean.