Este es un contenido basico

Este es el titulo de la página 2

Bisita gidatuaren eskaera

Bete ezazu formulario hau eta lehenbailehen jarriko gara harremanetan zurekin.

Datuak babesteko araudi orokorrak xedatutakoa betetze aldera, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko bisita gidatuko izen-emateen erregistroko fitxategian sartuko direla, eta bisita gidatuan zehar hartutako irudiak Arabako Foru Aldundiaren kanal ofizialetan erabil litezkeela. Fitxategi horren tratamenduak kudeatzen dira Arabako Foru Jauregia bisita egin ahal izateko behar diren datuak erregistratzeko eta ustiatzeko. Zure datuak isilpekoak izango direla bermatzen dizugu. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak xedatutakoarekin bat etorriz, datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, mugatu eta aurka egiteko eskubidea duzu. Horretarako, nahikoa duzu Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Bulegora (Probintzia plaza, 5. 01001, Gasteiz, Araba) joatea”. Informazio gehiago: http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado