Errorea gertatu da txantiloia prozesatzerakoan.
The following has evaluated to null or missing:
==> legislatura.getSiblings()[indexLeg?number].procuradores.procurador.getSiblings()[indexElem?number] [in template "37727#37775#ORGANOS DE LAS JUNTAS" at line 14, column 31]

----
Tip: It's the final [] step that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign webContent = legislatura.getS... [in template "37727#37775#ORGANOS DE LAS JUNTAS" at line 14, column 9]
----
1<style> 
2  #wrapper>.titulo-de-pagina { 
3    display: none; 
4
5</style> 
6 
7<#assign indexElem = paramUtil.getString(request, renderResponse.getNamespace() + "indexElem") /> 
8 
9<#assign AssetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService")> 
10<#assign currentUrl = themeDisplay.getPortalURL() + themeDisplay.getURLCurrent() /> 
11<#assign indexElem = paramUtil.getString(request, renderResponse.getNamespace() + "indexElem") /> 
12<#assign indexLeg = paramUtil.getString(request, renderResponse.getNamespace() + "indexLeg") /> 
13<#if (indexLeg?has_content && indexLeg?number >-1)> 
14	<#assign webContent = legislatura.getSiblings()[indexLeg?number].procuradores.procurador.getSiblings()[indexElem?number]> 
15	<#assign article = webContent.getData()?eval /> 
16	<#assign entry = AssetEntryLocalService.fetchEntry(article.className, article.classPK?number)/> 
17	<#assign assetRender = entry.getAssetRenderer() /> 
18	<#assign journalArticle = assetRender.getAssetObject() /> 
19 
20	<@liferay_journal["journal-article"] articleId=journalArticle.getArticleId() ddmTemplateKey="PROCURADOR" groupId=journalArticle.getGroupId()/> 
21<#else> 
22 
23 
24 
25	<#if legislatura.getSiblings()?has_content> 
26	 <div class="container pt-5"> 
27     <ul id="tabs" class="nav nav-tabs"> 
28	    <#list legislatura.getSiblings() as cur_legislatura> 
29        <li class="nav-item"> 
30          <a href="" data-target="#tab${cur_legislatura?index}" data-toggle="tab" class="nav-link ${(cur_legislatura?index == 0)?then('active', '')}">${cur_legislatura.getData()}</a></li> 
31        </li> 
32	    </#list> 
33     </ul> 
34   </div> 
35	</#if> 
36	<#if legislatura.getSiblings()?has_content> 
37	 <div class="container"> 
38     <div class="tab-content"> 
39			<#list legislatura.getSiblings() as cur_legislatura> 
40	      <div class="tab-pane ${(cur_legislatura?index == 0)?then('in active', 'fade')}" id="tab${cur_legislatura?index}"> 
41					<#if cur_legislatura.procuradores.procurador.getSiblings()?has_content> 
42					  <#if cur_legislatura.hemiciclo?? && cur_legislatura.hemiciclo?has_content && cur_legislatura.hemiciclo.getData()?has_content> 
43    			    <#assign article = cur_legislatura.hemiciclo.getData()?eval /> 
44    			    <#assign entry = AssetEntryLocalService.fetchEntry(article.className,article.classPK?number) /> 
45    					<#assign journalArticle = entry.getAssetRenderer().getAssetObject() /> 
46  					  <div class="row"> 
47                <div class="col-sm"> 
48                  <#if legislatura.hemicicloDesc?? && legislatura.hemicicloDesc.getData()?has_content> 
49  					        ${legislatura.hemicicloDesc.getData()} 
50  					       </#if>  
51      				  </div> 
52                <div class="col-sm"> 
53                 	<@liferay_journal["journal-article"] articleId=journalArticle.getArticleId() ddmTemplateKey="HEMICICLO_TEMPLATE" groupId=journalArticle.getGroupId() /> 
54                </div> 
55              </div> 
56    			  </#if> 
57            <section class="listado-procuradores"> 
58              <div class="container"> 
59                <div class="row"> 
60									<#list cur_legislatura.procuradores.procurador.getSiblings() as procurador> 
61										<#assign article = procurador.getData()?eval /> 
62										<#assign entry = AssetEntryLocalService.fetchEntry(article.className,article.classPK?number) /> 
63										<#assign assetRender = entry.getAssetRenderer() /> 
64										<#assign journalArticle = assetRender.getAssetObject() /> 
65										<#assign currentUrl = themeDisplay.getPortalURL() + themeDisplay.getURLCurrent() /> 
66										<#assign currentUrl = freemarkerHttpUtilities.removeParameter(currentUrl, renderResponse.getNamespace() + "redirect") /> 
67										<#assign currentUrl = freemarkerHttpUtilities.addParameter(currentUrl, renderResponse.getNamespace() + "redirect", currentUrl) /> 
68										<#assign currentUrl = freemarkerHttpUtilities.addParameter(currentUrl, renderResponse.getNamespace() + "indexElem", procurador?index) /> 
69										<#assign detailUrl = freemarkerHttpUtilities.addParameter(currentUrl, renderResponse.getNamespace() + "indexLeg", cur_legislatura?index) /> 
70 
71                    <div class="col-md-2 contenedor-entrada"> 
72                      <div class="entrada"> 
73												<@liferay_journal["journal-article"] articleId=journalArticle.getArticleId() ddmTemplateKey="PROCURADOR_LISTADO_ORGANOS" groupId=journalArticle.getGroupId() /> 
74                        <div class="info-procurador"> 
75													<#if procurador.grupoJuntero.getData()?has_content> 
76														<p>${procurador.grupoJuntero.getData()}</p> 
77													</#if> 
78													<#if procurador.cargo.getData()?has_content> 
79														<p>${procurador.cargo.getData()}</p> 
80													</#if> 
81                        </div> 
82                      </div> 
83                      <a class="enlace" href="${detailUrl}"></a> 
84                    </div> 
85									</#list> 
86                </div> 
87              </div> 
88            </section> 
89					</#if> 
90	      </div> 
91			</#list> 
92     </div> 
93   </div> 
94	</#if> 
95	 <section class="texto"> 
96	   <div class="container"> 
97			 ${texto.getData()} 
98	   </div> 
99	 </section> 
100</#if> 

Mahaia Batzar Nagusien organo gidaria da. Batzar Nagusietako lehendakariak zuzentzen du Mahaia eta Batzarren taldeko ordezkaritza du parte hartzen dituen ekitaldietan (41.1 artikulua). 

Lehendakariak, bi lehendakariordek (1. eta 2.) eta bi idazkarik osatzen dute. Mahaiak -lehendakaritzak proposatuta- izendatutako legelari baten laguntza izango dute. 

 

Funtzioak (44.1. artikulua):

Administrazio eta antolakuntzako funtzioak, eta baita langileen burutza funtzioak ere. Ganberako aurrekontuen proiektua egitea, bai eta horien behin behineko aldaketak, aurrekontu horren exekuzioa zuzendu eta kontrolatzea, betetzearen justifikazioa, gastua ordenatzea eta batzarkide-taldeei exekuzio-mailaren berri ematea. 

Batzar Nagusietara zuzendutako agiriak kalifikatuko ditu, eta izapidetzeko onartzen dituen edo ez eta nola izapidetuko dituzten erabakiko du. 

Batzarren jarduera sustatuko du eta Osoko Bilkuren zein batzordeen lan-egutegiak finkatuko ditu. Organoen lanak koordinatzeaz gain, osoko bilkuraren eta batzordeen egutegia ezarriko du. 

Erabakiak berriz kontsideratzea: Bozeramaileen Batzarrari entzun ondoren, kalifikatzeko erabakiei eta agirien tramitazioari buruz berriz aztertzeko egiten diren eskaerak ebatziko ditu (44.2 artikulua). 

Horrez gain, izaera osagarriz, Araudiak ematen dion beste eta ezein organo espezifikori esleitu ez zaion beste edozein funtzio betetzen du.