Arabako Batzar Nagusien funtzionamendua eta lana arautzen dituen oinarrizko araua da. Egungo araudia apirilaren 22ko 17/2013 Foru Arauaren bidez onartu zen (ALHAO, 55. zk., 2013ko maiatzaren 15ekoa), eta azken eguneratzea martxoaren 5eko 2/2019 Foru Arauak ezarri zuen, Arabako Batzar Nagusien Funtzionamenduari buruzko Araudia aldatzen duenak, atxiki gabeko batzarkidearen figura arautzeko (ALHAO, 33. zk., 2019ko martxoaren 18koa). Gaur egun, osagai hauek ditu:

  • 9 titulu
  • 208 artikulu
  • 4 xedapen orokor