SANTANO FANEGA, ÁNGEL

7. legegintzaldia (2003-2007)

Osoko Bilkura

Kargua: Batzarkidea

Aldia: 2006/10/23 - 2007/04/03

Toki Administrazio Batzordea

Kargua: Bokala

Aldia: 2006/10/24 - 2007/04/03

Nekazaritza Batzordea

Kargua: Bokala

Aldia: 2006/10/24 - 2007/04/03

Batzarkide taldea: POPULAR

Kargua:

Hautesbarrutia: Vitoria-Gasteiz

Kargua hartzea: 2006/10/23

hemiciclo 11ª legislatura (2019 - 2023)
hemiziklo 12. legegintzaldia (2023-2027)

Osoko Bilkura

Kargua: Batzarkidea

Aldia: 1999/07/06 - 2003/04/01

Toki Erakunde, Ekonomi Sustapen eta Garraio Batzordea

Kargua: Batzordeburua

Aldia: 1999/09/15 - 2003/04/01

Bateraezintasun Batzordea

Kargua: Bokala

Aldia: 1999/10/28 - 2003/04/01

Foru Araubide Batzordea

Kargua: Bokala

Aldia: 1999/09/15 - 2003/04/01

Lurralde Jareetako Osoko Bilkuraren Edukia Arautuko duen Agiria Prestatzeko Batzorde Txostengilea

Kargua: Koordinatzailea

Aldia: 2001/02/14 - 2001/05/16

Batzarkide taldea: POPULAR

Kargua:

Hautesbarrutia: Vitoria-Gasteiz

Kargua hartzea: 1999/07/06

hemiciclo 11ª legislatura (2019 - 2023)
hemiziklo 12. legegintzaldia (2023-2027)

Osoko Bilkura

Kargua: Batzarkidea

Aldia: 1997/10/06 - 1999/04/21

Nekazaritza Batzordea

Kargua: Bokala

Aldia: 1997/10/07 - 1999/04/21

Kultura Batzordea

Kargua: Bokala

Aldia: 1997/10/07 - 1999/04/21

Toki Erakundearen eta Ekonomia Sustapenaren Batzordea

Kargua: Bokala

Aldia: 1997/10/07 - 1999/04/21

Trebiñuri buruzko Batzorde Berezia

Kargua: Bokala

Aldia: 1997/10/07 - 1999/04/21

Batzarkide taldea: MISTO // UNIDAD ALAVESA (1998/12/30era arte)

Kargua:

Hautesbarrutia:

Kargua hartzea: 1997/10/06

hemiciclo 11ª legislatura (2019 - 2023)
hemiziklo 12. legegintzaldia (2023-2027)

Osoko Bilkura

Kargua: Batzarkidea

Aldia: 1994/06/15 - 1995/04/04

Foru Araubide Batzordea

Kargua: Bokala

Aldia: 1994/06/15 - 1995/04/04

Nekazaritza, Abeltzaintza eta Mendien Batzordea

Kargua: Bokala

Aldia: 1994/06/15 - 1995/04/04

Laguntza eta Gizarte Ongizatearen Batzordea

Kargua: Bokala

Aldia: 1994/06/15 - 1995/04/04

Bateraezintasun Batzordea

Kargua: Bokala

Aldia: 1994/06/15 - 1995/04/04

Trebiñuri buruzko Batzorde Berezia

Kargua: Bokala

Aldia: 1994/11/15 - 1995/04/04

Batzarkide taldea: UNIDAD ALAVESA

Kargua:

Hautesbarrutia:

Kargua hartzea: 1994/06/15

hemiciclo 11ª legislatura (2019 - 2023)
hemiziklo 12. legegintzaldia (2023-2027)

Osoko Bilkuraren eskumenak 

 • Foru-arau proiektu eta proposamenei buruz batzordeek egiten dituzten irizpenak behin betiko onestea. 
 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Batzordeak Lurralde Historikoaren Aurrekontuen Foru Arau Proiektuari buruz egiten duen onesteko erabakia berrestea.  (152,3 artikulua). 
 • Foru Aldundiaren hitzarmenak berronestea Araudiaren 145. artikuluak finkatzen duen prozeduraren arabera. 
 • Organo horretan aurkeztu diren mozioak eztabaidatzea eta, bidezkoa bada, onestea. 
 • Diputatu nagusia izendatzea. 
 • Diputatu nagusiaren edo foru diputatuen konfiantza-arazoa eta zentsura-mozioa bideratzea. 
 • Osoko Bilkuran erantzuteko galderak eta Interpelazioak bideratzea. 
 • Foru Aldundiko jakinarazpenak izapidetzea, bidezkoa bada (186. artikulua). 
 • Zergaren gaineko Foru Araua Orokorraren 8. artikuluko presa fiskaleko dekretu arauemaileak baliozkotzea edo indargabetzea (147. artikulua).
 • Lege proposamenak onartzea Eusko Legebiltzarrari bidaltzeko (146. artikulua) 
 • Arabako Foru Aldundiak proposatutako eskumen-arazoak erabakitzea (202. artikulua eta hurrengoak).
 • Eusko Legebiltzarrean izapidetzen ari den lege proiektu edo proposamen baten aurkako eskumen-arazoa planteatzea Ebazpen Batzordearen aurrean (190 artikulua eta hurrengoak). 

Deialdiak

Lehendakariak, Mahaiarekin ados eta Bozeramaileen Batzarrari entzun ondoren, Osoko Bilkuraren deialdia egingo du, bere ekimenez edo behintzat bi batzarkide-taldek edo 15 batzarkideak eskatu diotelako (65.1 artikulua). Osoko Bilkura behar bezala osatu dela ulertuko da eskubidezko kide erdiak gehi bat baldin badaude (65. artikulua), eta bilerak bakarrak izango dira eta deialdiaren gai zerrenda osoa agortu arte iraungo du (67. artikulua). 

Batzarren bilkura arrunten aldia irailean hasi eta uztailean amaituko da, bi hilabete horiek barne (70. artikulua).

Bilkura tradizionalak (70, 3 eta 4 artikuluak)

Batzar Nagusiak urtean bitan bilduko dira aldez aurretik deialdia egiteko beharrik eduki gabe: maiatzaren eta arazoaren azken igandean. Maiatzean egingo den batzarretako bilera “Lur Jareetan” egingo da, hau da, hiriburutik kanpo dagoen herriren batean. Batzarrek eurek erabakiko dute azaroko bilkura tradizionalean non egingo duten maiatzekoa; horretarako, errotazio sistema erabiliko da Arabako Lurralde Historikoa osatzen duten Kuadrillen artean. Azaroko bilkura tradizionala Vitoria-Gasteizen egingo da. 

Bilkura tradizional horietan Arabako Foru Ohituraren Erabakiek eta Ordenantzek finkatutakoa (idatziz zein ahoz) egingo da ekitaldiari, ospakizunari eta bilkuraren aurreko eta osteko protokoloei dagokienez. 

Beste Osoko Bilkura batzuk 

Bilkuren alditik kanpo Batzar Nagusiek bilkura bereziak egin ditzakete lehendakariak, Foru Aldundiak, Batzorde Iraunkorrak edo Batzarretako kideen herenek eskatuta (70,6. artikulua).