MARTÍN FELIPE, DALMACIO

PSOE PSE-EE
Ordezko bozeramailea
9. legegintzaldia (2011 - 2015)

Osoko Bilkura

Kargua: Batzarkidea

Aldia: 2011/06/15 - 2015/03/31

Comisión de Incompatibilidades

Kargua: Vocal

Aldia: 15/06/2011 - 21/09/2011

Comisión de Administración Local

Kargua: Presidente

Aldia: 21/09/2011 - 31/03/2015

Comisión de Obras Públicas y Transportes

Kargua: Vocal

Aldia: 21/09/2011 - 19/10/2012

Comisión de Agricultura

Kargua: Vocal

Aldia: 21/09/2011 - 31/03/2015

Comisión de Reglamento y Gobierno Interior (Comisión Permanente)

Kargua: Vocal

Aldia: 21/09/2011 - 19/10/2012

Batzarkide taldea:

Kargua:

Hautesbarrutia: Vitoria-Gasteiz

Kargua hartzea: 2011/06/15

Pleno

Kargua: Procurador

Aldia: 20/06/2007 - 29/03/2011

Comisión de Administración Local y Equilibrio Territorial

Kargua: Vocal

Aldia: 24/09/2007 - 12/06/2008

Comisión de Agricultura

Kargua: Vocal

Aldia: 24/09/2007 - 29/03/2011

Comisión de Incompatibilidades

Kargua: Vocal

Aldia: 20/06/2007 - 24/09/2007

Comisión de Medio Ambiente

Kargua: Vocal

Aldia: 24/09/2007 - 29/03/2011

Comisión de Obras Públicas y Transportes

Kargua: Vocal

Aldia: 12/06/2008 - 29/03/2011

Comisión de Reglamento y Gobierno Interior (Comisión Permanente)

Kargua: Vocal

Aldia: 21/09/2007 - 15/06/2011

Batzarkide taldea:

Kargua:

Hautesbarrutia: Vitoria-Gasteiz

Kargua hartzea: 20/06/2007

Pleno

Kargua: Procurador

Aldia: 13/06/2003 - 03/04/2007

Comisión de Administración Local

Kargua: Vocal

Aldia: 19/09/2003 - 03/04/2007

Comisión de Agricultura

Kargua: Vocal

Aldia: 19/09/2003 - 03/04/2007

Comisión de Régimen Foral

Kargua: Vocal

Aldia: 19/09/2003 - 15/06/2004

Comisión de Obras Públicas y Transportes

Kargua: Presidente

Aldia: 19/09/2003 - 03/04/2007

Comisión de Reglamento y Gobierno Interior (Comisión Permanente)

Kargua: Vocal

Aldia: 16/07/2003 - 20/06/2007

Comisión de Investigación sobre financiación de autopista Eibar-Vitoria

Kargua: Vocal

Aldia: 29/10/2004 - 11/03/2005

Ponencia de Regadíos y Plan Integral del Agua

Kargua: Coordinador

Aldia: 11/02/2004 - 07/02/2007

Batzarkide taldea:

Kargua:

Hautesbarrutia: Vitoria-Gasteiz

Kargua hartzea: 13/06/2003

Pleno

Kargua: Procurador

Aldia: 17/04/2000 - 01/04/2003

Comisión de Entidades Locales, Promoción Económica y Transportes

Kargua: Vocal

Aldia: 17/04/2000 - 01/04/2003

Comisión de Incompatibilidades

Kargua: Vocal

Aldia: 17/04/2000 - 01/04/2003

Comisión de Régimen Foral

Kargua: Vocal

Aldia: 17/04/2000 - 01/04/2003

Ponencia para la elaboración de un documento que regule el contenido del Pleno de Tierras Esparsas

Kargua: Vocal

Aldia: 14/02/2001 - 16/05/2001

Batzarkide taldea:

Kargua:

Hautesbarrutia: Vitoria-Gasteiz

Kargua hartzea: 17/04/2000

Osoko Bilkura Batzar Nagusien organo garrantzitsuena da eta Ganberako kide guztiak biltzen ditu. Osoko bilkurak publikoak izango dira, Araudiak xedatutakoaren kasuetan eta prozeduraren arabera isilpekoak direla erabaki ezean. 

Osoko Bilkuraren eskumenak 

 • Foru-arau proiektu eta proposamenei buruz batzordeek egiten dituzten irizpenak behin betiko onestea. 
 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Batzordeak Lurralde Historikoaren Aurrekontuen Foru Arau Proiektuari buruz egiten duen onesteko erabakia berrestea.  (152,3 artikulua). 
 • Foru Aldundiaren hitzarmenak berronestea Araudiaren 145. artikuluak finkatzen duen prozeduraren arabera. 
 • Organo horretan aurkeztu diren mozioak eztabaidatzea eta, bidezkoa bada, onestea. 
 • Diputatu nagusia izendatzea. 
 • Diputatu nagusiaren edo foru diputatuen konfiantza-arazoa eta zentsura-mozioa bideratzea. 
 • Osoko Bilkuran erantzuteko galderak eta Interpelazioak bideratzea. 
 • Foru Aldundiko jakinarazpenak izapidetzea, bidezkoa bada (186. artikulua). 
 • Zergaren gaineko Foru Araua Orokorraren 8. artikuluko presa fiskaleko dekretu arauemaileak baliozkotzea edo indargabetzea (147. artikulua).
 • Lege proposamenak onartzea Eusko Legebiltzarrari bidaltzeko (146. artikulua) 
 • Arabako Foru Aldundiak proposatutako eskumen-arazoak erabakitzea (202. artikulua eta hurrengoak).
 • Eusko Legebiltzarrean izapidetzen ari den lege proiektu edo proposamen baten aurkako eskumen-arazoa planteatzea Ebazpen Batzordearen aurrean (190 artikulua eta hurrengoak). 

Deialdiak

Lehendakariak, Mahaiarekin ados eta Bozeramaileen Batzarrari entzun ondoren, Osoko Bilkuraren deialdia egingo du, bere ekimenez edo behintzat bi batzarkide-taldek edo 15 batzarkideak eskatu diotelako (65.1 artikulua). Osoko Bilkura behar bezala osatu dela ulertuko da eskubidezko kide erdiak gehi bat baldin badaude (65. artikulua), eta bilerak bakarrak izango dira eta deialdiaren gai zerrenda osoa agortu arte iraungo du (67. artikulua). 

Batzarren bilkura arrunten aldia irailean hasi eta uztailean amaituko da, bi hilabete horiek barne (70. artikulua).

Osoko Bilkuren Aretoan nola kokatu 

Batzarkideak Osoko Bilkuren aretoan eseriko dira batzar-taldeen arabera taldekatuta (66. artikulua). Batzarkideen artean aulkiak banatzeko, Bozeramaileen Batzarrak erabakia hartuko du. 
Osoko bilkuren aretoan badaude eserleku bereziak diputatu nagusiarentzat eta foru diputatuentzat.  

 

Bilkura tradizionalak (70, 3 eta 4 artikuluak)

Batzar Nagusiak urtean bitan bilduko dira aldez aurretik deialdia egiteko beharrik eduki gabe: maiatzaren eta arazoaren azken igandean. Maiatzean egingo den batzarretako bilera “Lur Jareetan” egingo da, hau da, hiriburutik kanpo dagoen herriren batean. Batzarrek eurek erabakiko dute azaroko bilkura tradizionalean non egingo duten maiatzekoa; horretarako, errotazio sistema erabiliko da Arabako Lurralde Historikoa osatzen duten Kuadrillen artean. Azaroko bilkura tradizionala Vitoria-Gasteizen egingo da. 

Bilkura tradizional horietan Arabako Foru Ohituraren Erabakiek eta Ordenantzek finkatutakoa (idatziz zein ahoz) egingo da ekitaldiari, ospakizunari eta bilkuraren aurreko eta osteko protokoloei dagokienez. 

Beste Osoko Bilkura batzuk 

Bilkuren alditik kanpo Batzar Nagusiek bilkura bereziak egin ditzakete lehendakariak, Foru Aldundiak, Batzorde Iraunkorrak edo Batzarretako kideen herenek eskatuta (70,6. artikulua).