Mahaiak gaur goizeko bileran aztertutako gaiak

Mahaiak gaur goizeko bileran aztertutako gaiak

Mahaikideen bilera
2023 ots. 14

Arabako Batzar Nagusien Mahaiak, Pedro Elosegi jauna buru duela, bilera egin du gaur goizean, eta gai hauek landu ditu, besteak beste:

DEKRETU ARAUEMAILEA

Zenbait zerga.- 1/2023 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, Foru Gobernu Kontseiluarena, otsailaren 7koa; horren bidez onesten da Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretua eta Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko martxoaren 31ko 11/2003 Foru Araua aldatzea, eta neurriak hartzea nekazaritza aseguruetatik eratorritako zenbait konpentsazioren aldi baterako egozpenari lotuta.

FORU-ARAUA

Aurrekontuak.- Foru-arau proiektua, Arabako Lurralde Historikoaren 2023rako Aurrekontua Gauzatzeari buruzko abenduaren 20ko 23/2022 Foru Araua aldatzekoa. Irakurraldi bakarreko prozeduraz izapidetuko da.

MOZIOAK

Zerbitzu soziosanitarioak hobetzea.- Interpelazioaren ondoriozko mozioa, Arabako Popularrak batzarkide-taldeak aurkeztua, Eusko Jaurlaritzari Araban ematen diren zerbitzu sanitarioak eta soziosanitarioak hobetzeko exijitzeari buruzkoa.

Energia-komunitateak.- Interpelazioaren ondoriozko mozioa, EH Bildu batzarkide-taldeak aurkeztua, energia-komunitateak garatzeari buruzkoa.

Ustelkeria prebenitzea.- Interpelazioaren ondoriozko mozioa, Elkarrekin Araba (Podemos-Ezker Anitza-Equo) batzarkide-taldeak aurkeztua, eskatzeko Arabako Foru Aldundiak neurriak har ditzala ustelkeria prebenitzeko, Foru Aldundian, foru-sektore publikoan eta haien kontratazio guztietan gardentasuna bermatzeko eta lege-hausteak eta delituak salatzen dituzten pertsonak babesteko.

Erlezaintzari laguntzea.- Nekazaritza Batzordean eztabaidatzeko mozioa, EH Bildu batzarkide-taldeak aurkeztua, Arabako erlezaintza laguntzearen aldekoa.

Proiektu fotovoltaikoak instalatzetik salbuetsitako eremuak.- Nekazaritza Batzordean eztabaidatzeko mozioa, EH Bildu batzarkide-taldeak aurkeztua, Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialak balio estrategiko handikotzat jotzen dituen nekazaritza-lurrak proiektu fotovoltaikoak instalatzetik salbuetsitako eremu izendatzearen aldekoa.

AGERRALDIAK

Dirubideen Euskal Kontseilua.- Agerraldia, informazio-bilkuran, Arabako diputatu nagusiarena, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru-diputatuak lagunduta, Dirubideen Euskal Kontseiluak 2023ko otsailaren 15ean egingo duen bilkuran aztertuko diren gaien gaineko argibideak emateko.

Suhiltzaileak Erakundeko lan-giroa.- Agerraldi-eskaera, Lurralde Orekaren Saileko foru-diputatuak agerraldia egin dezan, EH Bildu batzarkide-taldeak aurkeztua, azalpenak emateko Arabako Suhiltzaileak Foru Erakundeko lan-giroarekin lotutako hainbat gairi buruz.

Agerraldi-eskaera, Lurralde Orekaren Saileko foru-diputatuak agerraldia egin dezan, Elkarrekin Araba (Podemos-Ezker Anitza-Equo batzarkide-taldeak aurkeztua, azalpenak emateko Foru Suhiltzaileen Langileen Batzordeko ordezkariek azaldutako arazo larriei buruz.

Añanako Kuadrillako lehendakaria.- Agerraldi-eskaera, Añanako Kuadrillako presidenteak agerraldia egin dezan Lurralde Orekaren Batzordean, Arabako Popularrak batzarkide-taldeak aurkeztua, azaltzeko nola funtzionatzen duen koadrilak eta zer egoera ekonomiko eta finantzariotan dagoen.

Pariburuko trikuharriko arkeologoak.- Agerraldi-eskaera, Pariburuko trikuharria induskatu zuten arkeologoek agerraldia egin dezaten Kultura eta Kirol Batzordean, EH Bildu batzarkide-taldeak aurkeztua, lanen memoria eta ondorioak azaltzeko.

GALDERAK

Langile autonomoentzako PFEZ itzulketak.- Idatziz erantzuteko galdera, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru-diputatuari zuzendua, Elkarrekin Araba (Podemos-Ezker Anitza-Equo) batzarkide-taldeak aurkeztua, 2021eko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenaren langile autonomoentzako itzulketei buruzkoa.

Ondarearen gaineko zergaren bilketa.- Idatziz erantzuteko galdera, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru-diputatuari zuzendua, Elkarrekin Araba (Podemos-Ezker Anitza-Equo) batzarkide-taldeak aurkeztua, Ondarearen gaineko Zergaren ondorioz Arabako Lurralde Historikoan 2021ean izandako zerga-bilketari buruzkoa.

Arabarren I. egoitza-konplexua.- Idatziz erantzuteko galdera, Gizarte Politiken Saileko foru-diputatuari zuzendua, Elkarrekin Araba (Podemos-Ezker Anitza-Equo) batzarkide-taldeak aurkeztua, Arabarren I egoitza-guneari buruzkoa.

Egoitzetako kalitate-adierazleak.- Idatziz erantzuteko galdera, Gizarte Politiken Saileko foru-diputatuari zuzendua, EH Bildu batzarkide-taldeak aurkeztua, Arabako egoitzetan arretaren kalitatearen adierazle-sistema bat abian jartzeari buruzkoa.

Nekazaritzako elikagaien estrategia.- Idatziz erantzuteko galdera, Nekazaritza Saileko foru-diputatuari zuzendua, Arabako Popularrak batzarkide-taldeak aurkeztua, jakiteko zenbateraino bete den Tokiko elikagaiak zein horien ekoizpena eta kontsumoa bultzatuko dituen Arabarako estrategia agroalimentario iraunkorraren aldeko uztailaren 14ko 66/2021 mozioa.

Metalezko egitura instalatzea.- Idatziz erantzuteko galdera, bigarren diputatu nagusiorde eta Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru-diputatuari zuzendua, EH Bildu batzarkide-taldeak aurkeztua, AFAk egitura metaliko bat instalatzeko Probintzia Plazako 2-Bn egindako obren inguruan Lurralde eta Klimaren aldeko Ekintza Saileko zinegotzi-ordezkariak emandako ebazpenari buruzkoa.

INFORMAZIO-ESKAERAK

GOFEak emandako zerbitzuen kostuak.- Informazio-eskaera, Gizarte Politiketako Sailari zuzendua, Elkarrekin Araba (Podemos-Ezker Anitza-Equo) batzarkide-taldeak aurkeztua, gaixotasun mentala duten pertsonen arloari eta adinekoen arloari lotuta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak emandako zerbitzuen ratioei eta kostuei buruzko datuak eskatzekoa.

Arabarren kooperatiba-sozietatearekiko hitzarmena.- Informazio-eskaera, Gizarte Politiken Saileko foru-diputatuari zuzendua, Elkarrekin Araba (Podemos-Ezker Anitza-Equo) batzarkide-taldeak aurkeztua, eskatzeko Arabako Foru Aldundiaren eta Arabarren Sozietate Kooperatiboaren artean sinatutako hitzarmen eguneratua.

GOFEak emandako zerbitzuen kostuak.- Informazio-eskaera, Gizarte Politiken Saileko foru-diputatuari zuzendua, Elkarrekin Araba (Podemos-Ezker Anitza-Equo) batzarkide-taldeak aurkeztua, gaixotasun mentala duten pertsonen arloari eta adinekoen arloari lotuta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak emandako zenbait zerbitzuri buruzko datuak eskatzekoa.

Arabarren II eraikitzeko hitzarmena.- Informazio-eskaera, Gizarte Politiken Saileko foru-diputatuari zuzendua, Elkarrekin Araba (Podemos-Ezker Anitza-Equo) batzarkide-taldeak aurkeztua, Arabarren II egoitza-gunea eraiki eta abian jartzeko Arabako Foru Aldundiak sinatutako hitzarmena eskatzekoa.

Egoitza publikoak eta pribatuak.- Informazio-eskaera, Gizarte Politiken Saileko foru-diputatuari zuzendua, Elkarrekin Araba (Podemos-Ezker Anitza-Equo) batzarkide-taldeak aurkeztua, Arabako Lurralde Historikoan dauden egoitza publiko zein pribatuei buruzko informazioa eskatzekoa.

Metalezko egitura instalatzea.- Informazio-eskaera, bigarren diputatu nagusiorde eta Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru-diputatuari zuzendua, AFAk egitura metaliko bat instalatzeko Probintzia Plazako 2-Bn egindako obren inguruan Lurralde eta Klimaren aldeko Ekintza Saileko zinegotzi-ordezkariak emandako ebazpenari buruzkoa.

Saltoki Araba SAri ordaindutako fakturak.- Informazio-eskaera, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru-diputatuari zuzendua, EH Bildu batzarkide-taldeak aurkeztua, Aldundiko edozein sailek Saltoki Araba SAri 2015eko ekitalditik gaur egun arte ordaindutako faktura guztien kopia eskatzekoa.

Informazio-eskaera, Lurralde Orekaren Saileko foru-diputatuari zuzendua, EH Bildu batzarkide-taldeak aurkeztua, Arabako Suhiltzaileak Erakunde Autonomoak Saltoki Araba SAri 2015eko ekitalditik gaur egun arte ordaindutako faktura guztien kopia eskatzekoa.

Informazio-eskaera, Gizarte Politiken Saileko foru-diputatuari zuzendua, EH Bildu batzarkide-taldeak aurkeztua, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak Saltoki Araba SAri 2015eko ekitalditik gaur egun arte ordaindutako faktura guztien kopia eskatzekoa.

Informazio-eskaera, Kultura eta Kirol Saileko foru-diputatuari zuzendua, EH Bildu batzarkide-taldeak aurkeztua, Gazteriaren Foru Erakundeak Saltoki Araba SAri 2015eko ekitalditik gaur egun arte ordaindutako faktura guztien kopia eskatzekoa.